سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
روان شناسی مثبت گرا
 
 
شگفتا خلافت از راه همصحبتى به دست آید . [ و شعرى از او در این باره روایت شده است : ] اگر با شورا کار آنان را به دست گرفتى چه شورایى بود که رأى دهندگان در آنجا نبودند . و اگر از راه خویشاوندى بر مدعیّان حجّت آوردى ، دیگران از تو به پیامبر نزدیکتر و سزاوارتر بودند . [نهج البلاغه] 
»» اختلالات روانی

اختلالات روانی
از آنجا که اختلال روانی غالبا غیر عادی ، عجیب یا آزار دهنده
است، نگاهها را به خود جلب می‌کند. واکنشهای متفاوتی در مقابل بروز آن ممکن است
دیده شود. این واکنش می‌تواند به صورت خشم ، تنفر و اکراه ، ترس و سردرگمی همراه
باشد. تمایل به درمان خواه وجود داشته باشد یا نداشته باشد بعد آزار دهندگی این
اختلالات برای خود فرد و یا اطرفیان او وجود دارد. برخی از اختلالات به راحتی در
زندگی شغلی و اجتماعی خود تاثیر گذاشته و عمدتا عملکرد او را مختل می‌سازند.
تاریخچه اختلالات روانی
آدمی همواره در مورد سلامت جسم ، روابط اجتماعی و
جایگاه خود در این عالم نگران بوده است و در این زمینه‌ها سوالات بسیاری مطرح کرده
و پیرامون آنها نظریاتی ابراز داشته است. بعضی از این نظریات تقریبا جهان شمول به
نظر می‌رسند و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره‌های تاریخی دیده می‌شوند. طبق
نظریه‌هایی کهن که امروزه هم به چشم می‌خورد، اختلال روانی نتیجه عملکرد نیروهای
ماوراء طبیعی و جادوئی مثل ارواح شرور و شیطان است. در جوامعی که این نظریه را باور
داشتند، درمان به صورت جن گیری انجام می‌شد.
در تاریخ اختلالات روانی این عقیده
نیز رواج داشته که آنها را ناشی اختلال کارکرد بدن می‌دانستند. در یونان باستان به
درمان این اختلالات در معبد الهه سلامت می‌پرداختند. بقراط اهمیت مغز را در تبیین
این اختلالات دریافت و درمان مبتنی بر استراحت ، استحمام و رژیم غذایی را توسعه
بخشید. حرکت به سوی توجیهات منطقی در تبین رفتار را سقراط ، افلاطون و ارسطو تقویت
کردند.
افلاطون رفتار پریشان را برخاسته از تعارضات درونی بین هیجان و عقل به
شمار می‌آورد. برخورد به مبتلایان به این اختلالات خط سیری از برخورد غیر انسانی تا
برخوردهای انسانی‌تر را شامل می‌شود. جنبش معطوف به درمان انسانی‌تر با این بیماران
با کارهای فیلیپ پنیل آغاز شد. بتدریج تغییرات اصلاحیتر بیشتری آغاز و ادامه یافت و
تحقیقات علمی در سبب شناسی ، طبقه بندی و درمان اختلالات انجام گرفت.


ادامه مطلب...نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد رضا ( سه شنبه 90/2/6 :: ساعت 10:22 عصر )

»» اختلا لات یادگیری

اختلا لات یادگیری
((به نام پرور دگاری که عشق به آموختن و خدمت را در
انسان به ودیعه نهاد))
نارساییهایی ها و اختلا لات یادگیری یک اصطلا ح کلی است
که شامل یک گروه نا همگون از دشواری های یا دگیری است که به صورت های گو نان ما نند
مشکلات اسا سی در گوش دادن –صحبت کردن – خواندن – نوشتن –استد لال کردن یا توانایی
درک ریا ضی متجلی می شود 0
اگر چه نارساییهای ویژه در یاد گیری ممکن است در دانش
آموزان سایر طبقات استثنایی نیز وجود داشته باشد برای آسیب های حسی – عقب ماندگی
ذهنی –آشفتگی های اجتما عی و هیجا نی –تدریس نا کافی یا نا مناسب – محرو میت های
محیطی و فرهنگی اما این امر در نتیجه ی این شرایط آنها نیست 0
بسیاری از دانش
آمو زان در طی دوران تحصیلی خود دچار افت تحصیلی می شوند این مسا له ناشی ا ز بروز
یک نوع آشفتگی در در مسیر یاد گیری آ نان است که البته به میزان هوش آنها ارتبا طی
ندارد . درصداین دانش آموزان بسیار بالاست و متا سفا نه در اکثر موارد درمظان اتهام
کم هوشی و کم استعدادی قرار می گیرند .
این گو نه مشکلات تنها منجر به افت
تحصیلی و اتلاف اقتصاد خا نواده و کشورنمی شود بلکه به خاطر عدم آگا هی صحیح و درست
معلمان ووالدین در اکثر مواقعبه سرزنش وتحقیردانشآموزان منجر شده و حس ناخو شایند
خود ضعیف پنداری و کاهش اعتماد به نفس رادر روح پاکشان به وجود می آورد و چه بسا
بسیاری از این مشکلات قبل از ورود به دبستان و یا همان اول دبستان قا بل پیشگیری
هستند و می توان ب صرف زما نی اندک علل مشکل را شنا سایی ودر مان کرد 0سپس معلمان و
مربیان اگر از اطلا عات کا فی و مها رت های لازم بر خوردار نباشد ممکن است بسیاری
از اختلالات را در کودک تثبیت کنند. چنان چه از تعریف نا توا نی ها یاد گیری در
مفهوم خاص آن عدول کنیم و هر نوع مشکل ادراکی منجر به افت تحصیلی و کاهش میزان
پیشرفت تحصیلی را ناتوانی یاد گیری به حساب آوریم تعداد دانش آ موزان درگیر این
مشکل درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص خواهد داد . عده ای از معلمان مدارس و
والدین کود کان غالبا برای حل مشکل کود کان از روشهای قدیمی و گاه منسوخ کمک
میگیرند که علاوه برصرف انرژی و وقت فراون نه تنها به افت تحصیلی و اتلا ف بودجه پا
یان نمی پذیرد بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان تشکیل خود انگاره منفی و کاهش عزت
نفس آنان انجا میده و سلا مت روانشا ن را به مخاطره می اندازد و چه بسا آنان را به
مکانیزم های دفاعی ناموفق میکشاند 0 این مشکلات دانش آموزان و مدرسه به خانه و
خانواده را ه می گشاید و اضطراب و نا خشنودی را در همه ی فضای زندگی می پراکند و
حاصل این همه آسیب سختی است که به بهداشت روانی جامعه وارد می شود 0بنا براین بسیار
مهم است که مشکلات یاد گیری به درستی شنا سایی و سپس تحت درمان قرار گیرند 0 قطعا
راه برد های مفید و اثر بخش جهت درمان اختلا لات یا دگیری وجود دارد که معلمین و
اولیا بایستی از آنها آگاه باشند 0 در ادامه راهبرد های آمو زشی در زمینه
درمان اختلالات دیکته نویسی خواهد آمد.
که امید است با کار بست شیوه های ارائه
شده گامی در جهت روشن شدن شمع امید در دل ناامید ناتوانان یاد گیری برداشته با شیم
0امیدوارم پیوست این مجال فرصتهایی برای ارائه راهبرد های درمان اختلال خواندن
وریاضی بوجود آید
راهبردهای آموزش در زمینه درمان اختلالات دیکته
نویسی


ادامه مطلب...نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد رضا ( سه شنبه 90/2/6 :: ساعت 10:22 عصر )

»» رختخواب خیس، کابوس شبانه کودکان

رختخواب خیس، کابوس شبانه کودکان
باز هم بی‌نتیجه بود. با دو دست شقیقه‌هایش
را فشار داد. سرش گیج می‌رفت. این‌بار دیگر می‌خواست به معلم مدرسة پسرش بگوید که
او را سر کلاس و جلو دانش‌آموزان دیگر برای این عادت زشتش سرزنش کند. همة راهها را
امتحان کرده بود. انواع تنبیه‌ها و تشویق‌ها را برای ترک این عادت ناپسندش در نظر
گرفته بود. اما هیچ‌کدام مؤثر نبود. شب‌ها همه‌چیز خوب بود. پسرک قول می‌داد و با
وعده‌های مادر به‌خواب خوش فرو می‌رفت. اما صبح روز بعد، مادر می‌ماند و یک رختخواب
خیس. پسرک انکار می‌کرد: من این‌کار را نکرده‌ام! مادر درمانده شده بود. شاید در
تربیت کودکش سستی و سهل‌انگاری کرده بود. به چشمانش نگاه کرد، معصوم بودند و ترسان.
دستش پایین افتاد و در برابر کودک بی‌گناه شرمگین شد ...
رختخواب
خیس
شب‌ادراری به ‌معنای ناتوانی در کنترل ادرار در طول ساعات شب است. اغلب
پزشکان این اصطلاح را برای کودکان زیر پنج سال به‌کار می‌برند؛ با این‌ حال، 5
میلیون کودک در ایالات متحدة امریکا زندگی می‌کنند که بعد از شش سالگی هم رختخواب
خود را خیس می‌کنند. پس بپذیرید که کودک شما تنها نیست. برای شناخت پدیدة شب‌ادراری
باید بدانیم که کلیه‌ها چگونه کار می‌کنند. کار کلیه‌ها ساختن ادرار است. ادرار از
طریق حالب‌ها به مثانه فرستاده می‌شود. مثانه شبیه بالون است و ادرار را در خود نگه
می‌دارد. یک دریچة عضلانی نیز مانع خروج ادرار از مثانه می‌شود. با پر شدن مثانه،
یک پیام عصبی به مغز می‌رسد و مغز دستور باز شدن دریچة عضلانی را صادر می‌کند. اگر
کودک در زمان خواب این پیام را دریافت نکند، مثانة او خودبه‌خود خالی
می‌شود.
علل ایجادکنندة شب‌ادراری ناشناخته‌اند. اما عوامل متعددی با این عارضه
ارتباط دارند: می‌کنند تا مشکل به‌طور کامل برطرف شود.


ادامه مطلب...نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد رضا ( سه شنبه 90/2/6 :: ساعت 10:22 عصر )

»» روشهای افزایش اعتماد به نفس

روشهای افزایش اعتماد به نفس
ایا پنداشت افراد نسبت به خودشان دقیق ودرست
است ؟اگر درست نباشد چه اتفاقی می افتد ؟احترام وارزش گذاری به خود تا چه حد در گرو
خودپنداره است ؟اعتماد به خود چطور ؟چگونه می توان خودپنداره درست داشت ؟چه عللی
باعث شکلدهی به خود پنداره وعزت نفس می شوند؟مجموعه این سوال ها مباحث مهمی در
بهداشت روانی بوجود آورده است آنچه که در این نوشته خواهد آمد پاسخدهی (تاحد ممکن
کاربردی )به همین سوال هاست به نظر بسیاری از نظریه پردازان خودشکوفایی احترام
وارزشگذاری به خود باسازگاری فرد ارتباط دارد افراد برخوردار از کارکرد آرمانی خود
را با تمامی نقاط ضعف وقدرت می پذیرند بر عملکرد خود از آنچه که در توان دارند
استفاده می کنند به طور کلی افراد برخوردار از کارکرد سالم نسبت به دیگرام خود را
بیشتر می پذیرند .ساپینگتون (1989)ترجمه حسین شاهی (1379)موارد بسیار مهمی را نام
می برد که با عزت نفس بالا همبستگی مثبت دارنمد هریک از این موارد ارکان کارکرد
سالم هستند:
.1سلامت جسمانی وروانی خوب ومقاومت در برابر عوارض وفشار روانی
2.رضایت از کار ،مدرسه وزندگی شخصی
3.اطمینان خاطر از اینکه موفقیت در
زمینه های گوناگون پاداشی است برای کوشش های شخصی .
4.فعالیت هایی که احتمال
کارکرد موثر را افزایش می دهد مثل برنامه ریزی ،مباحثه ،همکاری با دیگر
و...
5.کفایت وصلاحیت در مدرسه ،کاروموقعیت های اجتماعی
6.خلق مثبت وسطح
پایین افسردگی


ادامه مطلب...نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد رضا ( سه شنبه 90/2/6 :: ساعت 10:22 عصر )

»» شب ادراری(ناتوانی کنترل ادرار)

شب ادراری(ناتوانی کنترل ادرار)
عدم کنترل ادرار یکی از شایعترین علل مراجعه
به روانپزشک یا متخصص کودکان می باشد.
کودکانی که به سن پنج سالگی می رسند باید
توانائی نگهداری و کنترل ادرار خود را کسب کنند .حال اگر با رسیدن به سن پنج
سالگی با سطح رشدی مناسب بدون هیچ دلیل جسمی و مشکلات پزشکی و یا مصرف برخی
داروها ( ادرار او رها )،کنترل ادرار صورت نگیرد و این مسئله دو بار در هفته به مدت
سه ماه پیاپی باشد، فرد مبتلا به اختلال بی اختیاری ادرار خواهد بود. شب ادراری
ممکن است خواه عمدی و خواه غیر عمدی باشد. در واقع ترس، اضطراب، از دست دادن مهر و
محبت والدین، تولد کودک دیگر، جلب نظر والدین، ترس از تنبیه و در بچه های بزرگتر
مشکل در مدرسه و دوستان و در کل هیجانات مختلف در کودک مهمترین علل بیماری هستند.
وجود نشانه های نظیر مکیدن انگشت، کج خلقی، لجبازی و سایر مشکلات رفتاری همراه
با این اختلال گزارش است، زیرا عدم کنترل ادرار نیز به نوبه’ خود بر روان کودک اثر
می گذارد و سر زنش یا تنبیه از طرف والدین باعث احساس ناراحتی و ضعف شده و بر شدت
عدم کنترل ادرار می افزاید، والدین باید سعی کنند با آرامش و صبر با کودکان برخورد
کنند، باید از توبیخ و تنبیه کودک خودداری کرد و با این عمل او را متوجه ساخت که
عدم کنترل ادرار عمل زشت و شرارت نیست بلکه نوعی بیماری است.
محققان عقیده
دارند چنانچه والدین در فهم کودک و نیازهای او بکوشند و با وی رابطه عاطفی صحیح بر
قرار کنند بیماری به سهولت درمان میشود.
به طور خلاصه درمان با تلفیق روشهای
زیر انجام می گیرد:


ادامه مطلب...نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمد رضا ( سه شنبه 90/2/6 :: ساعت 10:22 عصر )

<      1   2   3   4   5   >>   >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

روان شناسی و بهداشت روان جوان
می خواهم خودم باشم
جوان و تعالی شخصیت
جوان و تعالی شخصیت
جوان و شادکامی
[عناوین آرشیوشده]


لجاجت و کج خلقی در کودکان وقتی که کودک راه رفتن و تکلم را بیامو[2] . هیپوکندریازیس غالبا نوعی پاسخ به حالت های استرس و یا بیماری های[2] . ناخن جویدن در کودکان عادتى براى کاهش تنش بسیارى از والدین زمان . نشانه های قبل از خودکشی چیست؟ چرا خودکشی ؟ آگاهی از نشانه های . هیپوکندریا ( خود بیمار انگاری ) واژه هیپوکندریا که متشکل از دو . هیپوکندریا ( خود بیمار انگاری ) واژه هیپوکندریا که متشکل از دو . خود بیمارانگارى شاید براى همگى ما اتفاق افتاده باشد که با ایجاد . خودبیمارانگاری از اختلالات‌ روانی‌ است‌، اما علت قطعی‌ آن‌ معلوم . خودبیمارانگاری چیست؟‌ خودبیمارانگاری‌ عبارت‌ است‌ از اختلالی‌ . عوامل ایجاد اختلال خودبیمارانگاری خودبیمارانگاری از اختلالات‌ ر . کودکان بیش فعال امروزه‌ بسیاری‌ از مادران‌ و پدران‌ از شیطنت‌ ب . لجـــــاجت و کـــج خلقـــــــــــی لجاجت و کمشکـــــلات اجتما .
 

>> بازدید امروز: 39
>> بازدید دیروز: 42
>> مجموع بازدیدها: 49808
» درباره من «

روان شناسی مثبت گرا

.::مرجع کد آهنگ::.

.::دریافت کد موزیک::.» آرشیو مطالب «
بهمن 89
فروردین 90
اردیبهشت 90

» لوگوی وبلاگ «


» لینک دوستان «
ماهساچ
بهارانه
بهارانه
عشق است حجازی و استقلال
چانه
پوشاک مردانه و زنانه، لباس های روز آقایان و خانم ها
کارواش خانگی همه کاره جت مینی
هسته گیر آلبالو
دستگاه بادکش طبی بدن رفع خستگی و حجامت
بامبو
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
*** انـتـظـار ***
دل نوشته های یک دختر شهید
تیشرت و شلوارک لاغری
...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
آنلاین گلچین
دنیای آسان
سیتی شاپ
راه روشن
لباس شخصی
خرید آنلاین=تخفیف
اسپایکا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
فروشگاه بیستِ بیست
توس بازار
سحا مارکت
قیدار شهر جد پیامبراسلام
دیـــــــار عـــــــاشـقـــــان
گنجدونی
چم مهر
blog MNK
میرسالار
اگه باحالی بیاتو
سورپرایز
جغجغه‌
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری، انبارداری
مشاور
منبر مکتوب
منتظرظهور
بهانه
صراط مستقیم
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
آوای قلبها...
دخی رپر
خنده بازار
قز گل
.: شهر عشق :.
فرشته ی تنهایی من
کارشناس مدیریت دولتی
منطقه آزاد
عکس های زیبا و دیدنی از دنیای پرندگان
گیاهان دارویی
کوثر ولایت
روانشناسی زنان و مردان
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
قافیه باران
سعادت نامه
نور
جهاد اقتصادی
نرم افزارمکانیک،الکترونیک، شیمی، معماری، عمران، نقشه کشی
کلبه تنهایی
عمو همه چی دان
انجمن محرمانه
COMPUTER&NETWORK
تنهاترین عاشق
روان شناسی * 心理学 * psychology
شخصی
ساحل عشق
منتظران مهدی(عج)
مجموعه مقالات رایانه MOGHALAT COMPUTER
mehrabani
هادرباد * روستایی در شرق شهرستان بیرجند * HADERBAD
عدالت جویان نسل بیدار
Sense Of Tune
جوانمردان
از چشم مجنون
پایگاه سایبری حجة الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی
خنده بازار
ترانه های غربت-اشعار من(لطفا به لینک اخبار دانشگاه سربزنید)
..::منتظر بیداری::..
هزاره
دهاتی
دکتر علی حاجی ستوده
ظهور
عشق
درود بــــر پادشاهـــــم کـــوروش بــــزرگ
عشق است و زندگی
بمب خنده
تنها
مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی ورودی 89
.:صدای دیدار:.
دل نوشته های من
داستان های زیبا وخواندنی
..:: الّلهم عجّل لولیک الفرج ::..
سایه
آخرین منجی
شاعری خسته
فیلم، کارتون، سریال ایرانی، خارجی، موسیقی پاپ، کلاسیک
من هیچم
ایده های برتر در فضای مجازی
جزیره صداها
آرایشی، بهداشتی

گالری دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
نرم افزارهای مالی، اداری حسابداری و انبارداری
نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک، برنامه نویسی
گالری بازیها و سرگرمیهای حادثه ای و فکری
سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
گالری نرم افزارهای مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عمران
سریال ها، فیلم ها، کارتون های اورجینال ایرانی و خارجی
بهترین نرم افزارهای آموزشی زبان برای ایرانیان
کیتهای الکترونیکی، لوازم منزل، خودرو، موبایل، الکترونیکی
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
ساقی
ساینا سی 30
سی دی آموزش زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، اسپانیایی
گالری نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
سی دی های آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی
بهترین لوازم منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
بهترین کتب، مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغت
بزرگترین مرکز زیور آلات دستبند، انگشتر، گردنبند، سرویس، گوشواره
نرم افزارهای، مالی، اداری حسابداری برای ایرانیان
لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
نرم افزار آموزش زبان های انگلیسی
والپیپر ویندوزxp، عکسهای رویایی و زیبا از طبیعت
کتب مهندسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، لغتنامه
خرت و پرت منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
نرم افزارهای کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
بهترین های نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی
کالای بیست e بیست در فروشگاه بیست y بیست
بهترین ها دراینجا همه جور اس ام اس
سیستم عامل ونرم افزارهای طراحی گرافیک
بهترین نرم افزارهای آموزشی برای ایرانیان
کتب الکترونیک، مجلات روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، فنی، مهندسی،
خرت و پرت منزل،خودرو،کامپیوتر، موبایل و کیتهای الکترونیکی
فروش کتب الکترونیکی و نرم افزار آموزش زبان و سیستم ع
فیلم و سریال و کارتون های ایرانی و خارجی در رنگین کمان
شادی(زمزمه های دلتنگی)
سیسیلی صداقت
فروشگاه نرم افزارهای کاربردی رشته های گوناگون
لوازم الکترونیکی و تزیینی
نرم افزارهای تخصصی وآموزشی موبایل
روان شناسی
بهترین دستبند، انگشتر، گردنبند، مدال، سرویس، گوشواربرای ایرانیان
لوازم آرایشی، لاغری، بهداشتی، عطر، ادکلن
نرم افزارهای سیستم عامل، طراحی گرافیک و برنامه نویسی
بازی و سرگرمی های حادثه ای، اتومبیلرانی، فکری، ورزشی
گالری بهترین نرم افزار، کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی
نرم افزارموبایلهای سامسونگ، سونی اریکسون، موتورلا، نوکیا
بهترین نرم افزارهای بازی سرگرمی،حادثه ای، اتومبیلرانی،فکری
محصولات آرایشی و بهداشتی و کرم و آدکلن
فروشگاه نرم افزارهای نوکیاو موتورلا و سونی اریکسون و سامسونگ
لوازم بهداشتی آرایشی،عطر ، آدکلن ، لوازم لاغری و کرم
نرم افزار زبان های خارجی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی اسپانیایی
نرم افزار کاربردی مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، معماری، عم
نرم افزار آموزشی درسی، دانشگاهی، کامپیوتر، فنی مهندسی،کودک
فروش نرم افزارهای گرافیکی و برنامه نویسی، س
سوالات کنکور دکتری
چالش
راه و چاه
نمونه سوالات پیش دانشگاهی و متوسطه رشته های ریاضی، تجربی، انسانی
نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی و متوسطه کلیه رشته ها
مدرن
دیجی فروش
فروشگاه سی گل
چرخ خیاطی تمام اتوماتیک Handy Stitch
پد ضد عرق Underarm shild
مهدویت
مطی جون
بیتوته
عاشقتم
هوای بارون دلم.....
.:گـــــمـــــــنـامی بــــجـــــوی:.
شمع سازی و چشم های متحرک زیبا و فانتزی
شگفتی های قرآن کریم ...
تی وی مارکت
دلمه پیچ, دستگاه دلمه پیچ Dolmer

» صفحات اختصاصی «

» لوگوی لینک دوستان «» طراح قالب «